Rejestracja: 91 46 34 566

Cennik usług

Świadczenia realizowane w naszej placówce medycznej Nazwa Zakład Opieki Zdrowotnej wymienione w Ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 210.2135.2004) oraz Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. 139.1139.2009) realizowane na podstawie kontraktu z NFZ są bezpłatne.

Usługi nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym  są płatne zgodnie z cennikiem obowiązującym w naszej placówce medycznej  NZOZ  Renata  Witkowska.

 

Porady lekarskie, zaświadczenia, kopie kartotek
Pacjenci placówki
NZOZ
Renata Witkowska
Pacjenci spoza naszej placówki medycznej
Uwagi
Porada lekarza rodzinnego
bezpłatnie
70 zł
 
 Wizyta kontrolna
bezpłatnie
40  zł
 
Ekg bez opisu             bezpłatnie                  20 zł  
Książeczka  zdrowia i zaświadczenie dla pracodawcy            70 zł                   70zł

wymagane OB , morf posiew stolca 3x/przy pracy z żywnością ,pracy  w opiece nad ludźmi.

RTG klatki piersiowej  co 5lat do 50rż dla niepalących , po 50rż co 2 lata.

Badanie  ciśnienia  tętniczego              bezpłatnie                   5 zł  
Injekcje domięśniowe              bezpłatnie                 15zł leki  własne
Injekcje dożylne               bezpłatnie                  20 zł leki własne
Opatrunek  mały               bezpłatnie                  15 zł  
Zdjęcie  szwów               bezpłatnie                   15  zł  
Dokumentacja medyczna 1str wyciągu  od 2013 r  dokumentacja elektroniczna               7,50zł                  7,50   zł  
Ksero 1 str. dokumentacji medycznej do 2012r z potwierdzeniem  za  zgodność  z  orginałem                0,80 zł                 0,80zł  
Zaświadczenie lekarskie na  życzenie pacjenta  do  testów sprawnościowych                70 zł                 70zł W tym EKG po wysiłku
Zaświadczenie  lekarskie w  celu  podjęcia  nauki  powyżej  26 rż/szkoły , kursy/                 50zł                  50 zł  
Zaświadczenia lekarskie  do zakładu pracy  o  stanie zdrowia w celu uzyskania środków  finansowych                20 zł    
Dokumentacja medyczna  na  potrzeby komercyjnych firm  ubezpieczeniowych               100 zł   Epikryza + ksero /lub wyciąg  dokumentacji  medycznej
Cytologia  w ramach profilaktyki  NFZ co 3 lata  od 25 r.ż do 59 rż        bezpłatnie             bezpłatnie  
Cytologia  poza  NFZ              50 zł               50zł  
Powtórzenie  leków dla pacjentów  nieubezpieczonych              50zł             50 zł Leki  na 100%
Wniosek  na  rentę do ZUS, i KRUS              20  zł.                -  
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 

Obsługa strony www: www.eniteo.pl