Rejestracja: 91 46 34 566

Oferta

Przychodnia  POZ  świadczy  usługi  w zakresie :

 • lekarza  rodzinnego
 •   porady  lekarskie ambulatoryjne ,
 • w  domu  pacjenta  w  przypadkach  uzasadnionych  medycznie
 • orzeczenia  o stanie  zdrowia  / bezpłatne  i  płatne ,  które  zobacz  w   zakładce  warto  wiedzieć  /
 • badania  profilaktycznne  u  dzieci  /bilanse zdrowia  i  szczepienia  obowiązokowe oraz  zalecane  płatne /
 • badania  profilaktyczne dla  dorosłych  kardiologiczne,  p/ gruźlicze , zapobieganie  otyłości 
 •  pielęgniarki  środowiskowo-rodzinnej
 • w  Poradni  i  w  środowisku  rodzinnym
 • koodrynacja  opieki  nad  pacjentem  obłożnie  chorym  w domu  z  pielęgniarką  opieki  długoterminowej.
 • koordynacja  opieki  nad  pacjentem  chorym  onkologicznie  z  Hospicjum  domowym / wizyty lekarzy  opieki  paliatywnej , pielęgniarki  paliatywnej ,  rehabilitanta , niezbędnych  specjalistów.
 • wypełnianie  wniosków  na  zaopatrzenie w sprzęt  rehabilitacyjny , pieluchomajtki , cewniki , worki stomijne
 • położnej  środowiskowo -rodzinnej.
 • porady w  okresie  ciąży  od 21 tyg do  porodu  ,
 • porady  w  połogu  nauka  masażu  piersi  w  okresie  nawału  pokarmowego,nauka  pielęgnacji  brodawek
 • dieta  w  połogu  a  problemy  zdrowotne  noworodka
 • patronaże  u  noworodków  w domu  do  6tyg  
 • opieka  nad  noworodkiem    nauka  pielęgnacji  ,
 • opieka  nad  kobietą    nauka  samobadania piersi
 •   informacje  na  temat  antykoncepcji ,hormonoterapii  zastępczej  w  okresie  menopauzy
 • opieka  nad  kobietą  po operacji  ginekologicznej  na  zlecenie  Szpitala  Ginekologicznego
 • koordynacja  opieki  nad  kobietą  chorą  onkologicznie  w schorzeniach  kobiecych 

Obsługa strony www: www.eniteo.pl