Rejestracja: 91 46 34 566

Przychodnia

Prychodnia  Rodzinna  przy  ul. Brązowej  8  powstała  dzięki  decyzji  Urzędu  Miasta  w  Szczecinie  1998 r  na  potrzeby  mieszkańców  rozwijającego   się  Os. Bukowego .i  Kijewa. 

 

Obsługa strony www: www.eniteo.pl