Rejestracja: 91 46 34 566

Szpitale w okolicy

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE"

Adres: Mączna 4, 71-899 Szczecin

Telefon:91 880 62 50
 
_______________________________________________________________________
 
 
Adres:  A. Sokołowskiego 11, 70-891 Szczecin
 
Telefon: 91 44 27 200
Telefon: 91 44-27-213
 

Obsługa strony www: www.eniteo.pl