Rejestracja: 91 46 34 566

Najbliższe poradnie specjalistyczne

Prawobrzeże-Medyk Sp. z o.o.

Adres: ul. Kostki-Napierskiego 6c, 70-783 Szczecin

Telefony:

PORADNIA ORTOPEDYCZNA 91 46 12 130

PORADNIA PULMONOLOGICZNA 91 46 43 810

PORADNIA KARDIOLOGICZNA 91 46 43 810

PORADNIA NEUROLOGICZNA 91 46 43 810

PORADNIA MEDYCYNY PRACY 91 46 43 810

PRACOWNIA USG 91 46 43 810

PORADNIA GINEKOLOGICZNA 91 46 43 878

PORADNIA DERMATOLOGICZNA 91 46 43 849

PORADNIA LARYNGOLOGICZNA 91 46 43 895

PORADNIA OKULISTYCZNA 91 46 43 986

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO 91 46 43 834

PORADNIA AUDIOLOGICZNO-FONIATRYCZNA 91 46 43 895

_______________________________________________________________________
 
 
NZOZ Medical Care
 

Adres: ul. Batalionów Chłopskich 86, 70-786 Szczecin-Zdroje

Telefon:  91 4612 331 (rejestracja)
 

Obsługa strony www: www.eniteo.pl